Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Welcome to my website

petroff


Какво е наистина експерт мениджър за пребиваване като нещо?

Всяко жилищно строителство трябва да има надзорен орган, който да поеме отговорност за вашите общи ангажименти и проблеми. Често съседите откриват, че е трудно да се избере мениджър сред обитателите на сградата. Никой от собствениците не желае да участва в работата на този губернатор. Неговият ангажимент ще бъде да подготви цялостна среща, да създаде правила, да се грижи за книгата на къщата, както и останалата част от блоковата документация, да запише етажната собственост в общината Petroff.bg. Той всъщност е касиер на жилищната сграда, трябва да натрупа разходите, да покрие сметките, да се справи с общото финансиране, да бъде отговорен за докладите и поправките във връзка с това. learn this here now


Read more